Làm mát dầu C_CL Series
Làm mát dầu MR_ML series
Đồng hồ áp suất SG11A
Điều hòa tủ điện 40ACU
Điều hòa tủ điện 20ACU
Điều hòa tủ điện 14ACU
Điều hòa tủ điện OCA-S1000BC
Máy hút bụi dầu OMC-11
Máy hút bụi dầu OMC-F110A
Máy hút bụi dầu OMC-F120A
Điều hòa tủ điện OCA-S600BC
Điều hòa tủ điện OCA-S300BC
Hỗ trợ trực tuyến
Thien An IEC: Hat.Mr 0913 028 104
Chat with me

SS-G01(G03) Nachi

SS-G01(G03) Nachi
TÊN SẢN PHẨM : SS-G01(G03) Nachi
MODEL : SS-G01(G03) Nachi
HÃNG SẢN XUẤT : Nachi
GIÁ : Liên hệ
TRẠNG THÁI : Đang có hàng
LIÊN HỆ MUA HÀNG
THIEN AN IEC
Địa chỉ : Số 245, KDV Xala, P.Phúc La, Q.Hà Đông
Tp.Hà nội
Điện thoại : +8424 6326 7866 - Fax :
Chi tiết sản phẩm

Model:

SS-G01-A2X-FR-E1-31
SS-G01-A2X-GR-D2-31
SS-G01-A2X-R-C1-31
SS-G01-A2X-R-C115-31
SS-G01-A2X-R-C230-31
SS-G01-A2X-R-D2-31
SS-G01-A3X-FR-E1-31
SS-G01-A3X-FR-E2-31
SS-G01-A3X-FR-E230-31
SS-G01-A3X-GR-C230-31
SS-G01-A3X-GR-D2-31
SS-G01-A3X-R-C1-31
SS-G01-A3X-R-C115-31
SS-G01-A3X-R-C230-31
SS-G01-A3X-R-D2-31
SS-G01-A3X-R-E1-31
SS-G01-A3X-R-E230-31
SS-G01-A3Z-R-C1-31
SS-G01-A3Z-R-C115-31
SS-G01-A3Z-R-C2-31
SS-G01-A3Z-R-C230-31
SS-G01-A4-R-D2-31
SS-G01-A5-FR-E1-31
SS-G01-A5-R-C1-31
SS-G01-A5-R-C115-31
SS-G01-A5-R-C230-31
SS-G01-A5-R-D2-31
SS-G01-A8X0-R-C1-31
SS-G01-A8X0-R-C115-31
SS-G01-A8X0-R-E1-31
SS-G01-C1-R-C230-31
SS-G01-C1-R-D2-31
SS-G01-C2-R-C115-31
SS-G01-C2-R-C230-31
SS-G01-C2-R-D2-31
SS-G01-C4-R-C115-31
SS-G01-C4-R-C230-31
SS-G01-C4-R-D2-31
SS-G01-C5-FR-E1-31
SS-G01-C5-FR-E230-31
SS-G01-C5-GR-C1-31
SS-G01-C5-GR-C230-31
SS-G01-C5-GR-D2-31
SS-G01-C5-R-C1-31
SS-G01-C5-R-C115-31
SS-G01-C5-R-C2-31
SS-G01-C5-R-C230-31
SS-G01-C5-R-D2-31
SS-G01-C5-R-E1-31
SS-G01-C5-R-E230-31
SS-G01-C6-FR-E1-31
SS-G01-C6-FR-E230-31
SS-G01-C6-GR-C230-31
SS-G01-C6-GR-D2-31
SS-G01-C6-R-C1-31
SS-G01-C6-R-C115-31
SS-G01-C6-R-C2-31
SS-G01-C6-R-C230-31
SS-G01-C6-R-D2-31
SS-G01-C6-R-E1-31
SS-G01-C6-R-E2-31
SS-G01-C6-R-E230-31
SS-G01-C6S-R-C1-31
SS-G01-C6S-R-C115-31
SS-G01-C6S-R-C230-31
SS-G01-C6S-R-D2-31
SS-G01-C7Y-FR-E230-31
SS-G01-C7Y-GR-D2-31
SS-G01-C7Y-R-C1-31
SS-G01-C7Y-R-C115-31
SS-G01-C7Y-R-C2-31
SS-G01-C7Y-R-C230-30***
SS-G01-C7Y-R-C230-31
SS-G01-C7Y-R-D2-31
SS-G01-C8-R-C115-31
SS-G01-C8-R-D2-31
SS-G01-C9-R-C115-30***
SS-G01-C9-R-C115-31
SS-G01-C9-R-C230-31
SS-G01-C9-R-D2-31
SS-G01-E2X-R-D2-31
SS-G01-E3X-FR-E1-31
SS-G01-E3X-GR-C1-31
SS-G01-E3X-GR-D2-31
SS-G01-E3X-R-C1-31
SS-G01-E3X-R-C115-31
SS-G01-E3X-R-C230-31
SS-G01-E3X-R-D2-31
SS-G01-E3X-R-E1-31
SS-G01-E3Z-R-C1-31
SS-G01-H2X-FR-E1-31
SS-G01-H2X-R-C230-31
SS-G01-H2X-R-D2-31
SS-G01-H3X-GR-D2-31
SS-G01-H3X-R-C1-31
SS-G01-H3X-R-C115-31
SS-G01-H3X-R-C230-31
SS-G01-H3X-R-D2-31
SS-G01-H3X-R-E1-31
SS-G01-H5-FR-E1-31
SS-G01-H5-FR-E230-31
SS-G01-H5-GR-C1-31
SS-G01-H5-R-C1-31
SS-G01-H5-R-C115-31
SS-G01-H5-R-C230-31
SS-G01-H5-R-D2-31
SS-G03-A2X-R-C115-J21
SS-G03-A2X-R-C230-J22
SS-G03-A2X-R-D2-J22
SS-G03-A3X-FR-E1-J21
SS-G03-A3X-FR-E230-J22
SS-G03-A3X-GR-D2-J22
SS-G03-A3X-R-C1-J22
SS-G03-A3X-R-C115-J22
SS-G03-A3X-R-C2-J22
SS-G03-A3X-R-C230-J22
SS-G03-A3X-R-D2-J22
SS-G03-A3X-R-E1-22
SS-G03-A3X-R-E1-J21
SS-G03-A3X-R-E230-J22
SS-G03-A3Z-FR-D2-J21
SS-G03-A3Z-R-C1-J21
SS-G03-A3Z-R-C115-J21
SS-G03-A3Z-R-C230-J22
SS-G03-A3Z-R-D2-22
SS-G03-A3Z-R-D2-J22
SS-G03-A4-R-D2-J21
SS-G03-A5-R-C1-J22
SS-G03-A5-R-C115-J22
SS-G03-A5-R-C230-J22
SS-G03-A5-R-D2-J22
SS-G03-C1-R-C115-J21
SS-G03-C1-R-C230-J21
SS-G03-C1-R-D2-J22
SS-G03-C1-R-E1-J22
SS-G03-C2-R-C115-J21
SS-G03-C4-GR-D2-J21
SS-G03-C4-R-C1-J22
SS-G03-C4-R-C115-J22
SS-G03-C4-R-C2-J22
SS-G03-C4-R-C230-J22
SS-G03-C4-R-D2-J21
SS-G03-C5-FR-D2-J22
SS-G03-C5-FR-E1-J22
SS-G03-C5-FR-E115-J22
SS-G03-C5-FR-E230-J22
SS-G03-C5-GR-C1-J22
SS-G03-C5-GR-C230-J22
SS-G03-C5-GR-D2-22
SS-G03-C5-GR-D2-J22
SS-G03-C5-R-C1-J22
SS-G03-C5-R-C115-J22
SS-G03-C5-R-C2-22
SS-G03-C5-R-C2-J22
SS-G03-C5-R-C230-J22
SS-G03-C5-R-D2-J22
SS-G03-C5-R-E1-J22
SS-G03-C5-R-E230-J22
SS-G03-C6-FR-E1-J22
SS-G03-C6-FR-E115-J22
SS-G03-C6-FR-E2-J22
SS-G03-C6-FR-E230-J21
SS-G03-C6-GR-C1-J22
SS-G03-C6-GR-C230-J22
SS-G03-C6-GR-D2-22
SS-G03-C6-GR-D2-J21
SS-G03-C6-R-C1-J22
SS-G03-C6-R-C115-J22
SS-G03-C6-R-C2-22
SS-G03-C6-R-C2-J22
SS-G03-C6-R-C230-J22
SS-G03-C6-R-D2-J22
SS-G03-C6-R-E1-J22
SS-G03-C6-R-E230-J22
SS-G03-C6S-GR-D2-22
SS-G03-C6S-GR-D2-J22
SS-G03-C6S-R-C115-J21
SS-G03-C6S-R-C230-J21
SS-G03-C6S-R-D2-J22
SS-G03-C7Y-FR-E230-J22
SS-G03-C7Y-GR-D2-J21
SS-G03-C7Y-R-C1-J22
SS-G03-C7Y-R-C115-J21
SS-G03-C7Y-R-C2-J22
SS-G03-C7Y-R-C230-J22
SS-G03-C7Y-R-D2-21
SS-G03-C7Y-R-D2-J22
SS-G03-C7Y-R-E1-J22
SS-G03-C8-FR-D2-J22
SS-G03-C8-FR-E230-J22
SS-G03-C8-R-C115-J21
SS-G03-C8-R-C230-J21
SS-G03-C9-GR-D2-J22
SS-G03-C9-R-C1-J22
SS-G03-C9-R-C115-J21
SS-G03-C9-R-C230-J21
SS-G03-C9-R-D2-J21
SS-G03-E2X-R-D2-J22
SS-G03-E3X-GR-C1-21
SS-G03-E3X-GR-D2-21
SS-G03-E3X-GR-D2-J21
SS-G03-E3X-R-C1-J22
SS-G03-E3X-R-C115-J22
SS-G03-E3X-R-C2-22
SS-G03-E3X-R-C2-J22
SS-G03-E3X-R-C230-J22
SS-G03-E3X-R-D2-J22
SS-G03-E3X-R-E1-22
SS-G03-E3X-R-E1-J22
SS-G03-H2X-R-C230-J22
SS-G03-H3X-FR-E230-J22
SS-G03-H3X-R-C115-J22
SS-G03-H3X-R-C230-J21
SS-G03-H3X-R-D2-J22
SS-G03-H3Z-R-C115-J22
SS-G03-H3Z-R-C230-J22
SS-G03-H5-R-C115-J21
SS-G03-H5-R-C230-J21
SS-G03-H5-R-D2-J22

S-G01-A3X-GRZ-D2-33 (5548A)
S-G01-B3X-GRZ-D2-33 (5548A)
S-G01-C5-GRZ-D2-33 (5548A)
S-G01-C6-GRZ-D19-9390E
S-G01-C6-GRZ-D2-33 (5548A)

S-G01-C6S-GRZ-D2-33 (5548A)

SC-T01-AR-D2-8766A

Liên hệ với nhà cung cấp để biết thông tin chi tiết